Mjölby installation AB

Vi hjälper dig med Rot-ansökan och Servis ändringar.

Vi hjälper dig med Rot avdraget och Servis säkring

Vi är verksamma inom nyproduktion, service, entreprenad, lantbruk och industri.

Rotavdrag

ROT-avdraget gäller 30% på arbetskostnader.

Här till höger så kan du fylla i och skicka din ROT-avdrags ansökan till oss och vi registrerar den till Skatteverket.

Något som är viktigt att få till rätt är själva fastighets beteckningen. Om du inte vet själva beteckningsnummret, så föreslår vi att du loggar in på SKATTEVERKETS HEMSIDAoch hämtar informationen där ifrån.

Handläggningstiden blir längre om du skulle skriva fel beteckning.

Tänk på att fält märkta med en stjärna (*) är obligatoriska och ska fyllas i.

Vill du läsa mer om ROT-avdrag, så kan du göra det här.

Servisändring

Har vi utfört något elarbete som påverkar ditt elabonnemang behöver vi uppge det till din nätleverantör.

Fyll i dessa uppgifter så ordnar vi resten.

Alla personuppgifter som kommer in till oss raderas efter avslutat arbete